o nama

[KUL•] ili kulturno – umjetnički laboratorij neprofitno je udruženje osnovano s ciljem promicanja različitih segmenata suvremene likovnosti. Osnivači [KUL•]-a su : Igor Gržetić, Lena Franolić i Marin Dlaka.

Igor Gržetić rođen je u Rijeci 1981. Školu Primijenjenih umjetnosti – smjer: kiparski dizajn, završio je 2000. godine, da bi te iste upisao studij likovne umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Godine 2008. završava Akademiju primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, a kao izborni predmet odslušao je grafiku u klasi prof. Jasne Šikanje. Diplomirao je na temu Geneze ikonologije i Uvoda u fetiš(izam). U likovnoj praksi najčešće ostaje u domeni kompjuterske grafike, grafičkog dizajna i eksperimentalnog videa – unutar sva tri diskursa istražujući načela Creative Commons-a. Od 2004. objavljuje analitičke tekstove u riječkom časopisu za umjetnost i kulturu Re u kojem je do 2009. obnašao funkciju urednika Likovnosti. Početkom 2008. u krčkoj galeriji Decumanus surađujući s Centrom za kulturu Grada Krka, organizira projekt – D6, na kojem su se tijekom jednomjesečnog programa predstavili mladi krčki i riječki likovnjaci. Krajem iste godine na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci održava gostujuće predavanje na temu Gombrichove teorije umjetnosti. Analitičkim tekstom Uvod u kokaciju prati izložbu Vedrane Valenčić organiziranu u riječkoj Galeriji Kružnoj. Početkom 2010. u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem organizira uspješnu izložbeno-humanitarnu akciju Likovnjaci kvarnerskih otoka Haitiju. (Prikupljena sredstva utrošena su u izgradnju tamošnje škole!) Jedan je od osnivača krčkog [KUL•]-a, iliti Kulturno-umjetničkog laboratorija. Radi kao vanjski suradnik Grada Krka. Godine 2010. primljen je u Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka.

Lena Franolić završila je Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci – kiparski dizajn i studij modnog dizajna na Tekstilno – tehnološkom fakultetu u Zagrebu na temu Oblici odjeće kao ekstenzija tijela pod mentorstvom prof. Ante Tonči Vladislavića. Inspiriraju je tragovi djelovanja, naznake promjene, rasta i raspadanja, istovremeno toliko kompleksan i jednostavan ciklus. Njezini radovi u sebi sadržavaju želju za kretanjem, promjenom – a pažnja je usmjerena na sam proces nastajanja. Bavi se izradom nakita i skulptura, ponekad i interaktivnih aplikacija i instalacija. Aktivni je član Kulturno – umjetničkog laboratorija – organizira izložbe i evente, uređuje kataloge isl.

Marin Dlaka
je pohađao Školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Do nedavno se bavio slikom u pokretu, a sada istražuje sitne fragmente trenutaka dvaju krajnosti – mikro i makrokozmosa, svjetlo i njegove odbljeske. Nevino i razigrano predstavlja stvarnost onkraj one koju primjećujemo svakodnevno, koja nam često promiče no sve sačinjava. Svoje fotoakvatinte izlaže u galeriji Dagmar. Bavi se web dizajnom i grafičkim dizajnom. Aktivni je član Kulturno – umjetničkog laboratorija – organizira izložbe i evente, uređuje kataloge i bavi se montažom videa.